AMEOS Gruppe

Težišta liječenja (Behandlungsschwerpunkte)

 • Depresije
 • Sindrom kronicne iscrpljenosti (ili sindrom kronicnog umora)
 • Anksiozne smetnje
 • Opsesivne smetnje (opsesivno-kompulzivni poremećaj)
 • Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
 • Poremećaji hranjenja
 • Poremećaji ličnosti
 • Reakcija na teški stres i poremećaj prilagođavanja
 • Disocijativni poremećaji 
 • Poremećaji nastali uslijed bolova 
 • Somatoformni poremećaji 
 • Psihoonkologija
 • Psihokardiologija
 • Interkulturalno liječenje na bosanskom-hrvatskom-srpskom jeziku
Adresse:
AMEOS Klinikum Bad Aussee
Sommersbergseestr. 395
A-8990 Bad Aussee
Anfahrt