AMEOS Gruppe

Pozdravne riječi (Grußwort)

Poštovane dame i gospodo, dragi pacijenti

Srdačno vas pozdravljamo kao pacijenta ili posjetioca u AMEOS klinici Bad Aussee, u gradu koji je smješten u slikovitom okruženju u jednom od najljepših predjela Evrope. Na našoj akutnoj klinici psihosomatkih bolesti i psihoterapije opskrbljujemo pacijente na najvišem medicinskom nivou.

 

AMEOS klinika Bad Aussee je povezana sa medicinskim fakultetom u Grazu, te se u proteklih nekoliko godina razvila u posebno mjesto znanstvenog istraživanja i međunarodne razmjene znanja sa područja psihosomatike i psihoterapije. Kao takva, ova klinika zajedno sa voditeljstvom i sa medicinskim osobljem, našim pacijentima svako doba osigurava liječenje na najnovijem znanstvenom nivou.

Naša klinika raspolaže sa izvrsno školovanim timovima koji se sastoje od liječnika, psihologa, terapeuta, medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Koncept liječenja psihosomatskih oboljenja, koji se na klinici provodi, je kompleksan, te se sastoji od različitih terapeutskih i medicinskih pristupa, a pri čemu se koriste psihodinamički orijentirane, bihevioralne, sistemske kao  i tjelesno orijentirane metode.  Navedeno znači, da se kod nas u centru liječenja nalazi  čovjek kao cjelina, a ne kao osoba s pojedinačnim poteškočama.

Kvaliteta liječenja na najvišem nivou, zadovoljstvo pacijenata i zdravlje su za nas nerazdvojivi pojmovi. A za sve navedeno brinu se naši multiprofesionalni timovi – svaki dan iznova.

 

Budite nam dobrodošli,
Vaša direkcija i klinička uprava

Adresse:
AMEOS Klinikum Bad Aussee
Sommersbergseestr. 395
A-8990 Bad Aussee
Anfahrt